Poesia en caligrafía artística

175,00

Interpretación de un poema de Mireia Calafell.

Descripción

DEL POEMA REQUISIT DE MIREIA CALAFELL

A Nosaltres, qui, Mireia Calafell fa un canvi de to i, aprofundint i insistint en la seva veu lírica, fa una aposta valenta allunyant-se del registre que li ha donat prestigi com a impulsora d’unes poètiques del cos, distanciant-se del gènere com a eix central del discurs i obrint la seva poètica a una nova relació més universal amb la quotidianitat interpretada a partir dels mites clàssics o la reflexió ontològica expressada a través del símbol i l’al·legoria.

A Nosaltres, qui,, Mireia Calafell hace una apuesta valiente alejándose del registro que le ha dado prestigio como impulsora de unas poéticas del cuerpo, distanciándose del género como eje central del discurso y abriendo su poética a una nueva relación más universal con la cotidianidad interpretada a partir de los mitos clásicos o la reflexión ontológica expresada a través del símbolo y la alegoría.

(fuente: Nosaltres, qui by Mireia Calafell (goodreads.com) )